zapamiętaj mnie
Jesteś niezalogowany, załóż konto jeśli go nie posiadasz, lub przypomnij hasło

Informed - Internetowa Informacja Medyczna

Alternative content

Wyszukiwarka artykułów:

Wykorzystanie separatorów membranowych w przemyśle farmaceutycznym 18-02-2020

Manometr standardowy z rurką Bourdona znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu i należy do najbardziej popularnej grupy urządzeń pomiarowych. Tego typu przyrząd stosowany jest do pomiarów medium w stanie ciekłym lub gazowym, które nie tworzy zatoru w układzie ciśnienia. Bywają jednak przypadki, w których medium nie może przedostawać się do urządzenia pomiarowego, a także gdy medium jest zanieczyszczone, lepkie czy żrące. W takich okolicznościach podczas pomiaru stosuje się separator membranowy.

 

Separator membranowy stosuje się, kiedy konieczne jest odizolowanie manometru, przetwornika ciśnienia czy przełącznika od medium (gęstego, lepkiego, krystalizującego się itp.) w procesie mierzenia ciśnienia.

Separator membranowy znajduje zastosowanie w:

  • instalacjach wymagających sterylnych warunków,
  • szybkim demontażu i oczyszczaniu membrany,
  • użyciu żrących mediów, które mogłyby uszkodzić przyrząd pomiarowy,
  • użyciu gęstych i lepkich mediów,
  • użyciu krystalizujących się mediów bądź wykazujących tendencję do polimeryzacji,
  • użyciu niejednorodnych mediów, w tym posiadających cząsteczki stałe,
  • użyciu toksycznych, niebezpiecznych dla środowiska mediów.

 

 

W zależności od specyfiki procesu technologicznego - rodzaju medium, przeznaczenia, dokładności pomiaru itp. dobiera się odpowiednie przyrządy pomiarowe ciśnienia. Jedną z przesłanek do zastosowania separatorów membranowych jest spełnienie wymagań higienicznych instalacji, która wymaga szybkiego demontażu, aby oczyścić instalację, membranę oraz urządzenie, w którym jest zastosowany separator. Materiał membrany zostaje dobrany tak by zapewnić prawidłową pracę układu, odporność na temperaturę, ciśnienie i właściwości chemiczne medium.

 

W zależności od specyfiki procesu technologicznego - rodzaju medium, przeznaczenia, dokładności pomiaru itp. dobiera się odpowiednie przyrządy pomiarowe ciśnienia. Jedną z przesłanek do zastosowania separatorów membranowych jest spełnienie wymagań higienicznych instalacji, która wymaga szybkiego demontażu, aby oczyścić instalację, membranę oraz urządzenie, w którym jest zastosowany separator. Materiał membrany zostaje dobrany tak by zapewnić prawidłową pracę układu, odporność na temperaturę, ciśnienie i właściwości chemiczne medium.

Elastyczna membrana przenosi ciśnienie procesu na płyn transmisyjny, a następnie na komponent pomiarowy manometru bądź przetwornika ciśnienia. Oznacza to, że elastyczna membrana (wykonana ze stali 316L lub Hastelloy) stanowi jedyny element mający kontakt z medium. Przy pomiarze medium wykazującym tendencję do ścierania, używa się specjalnej płytki ochronnej bądź zabezpiecza się membranę przy pomocy PTFE lub PFA. Takie zabezpieczenia stosuje się w górnictwie, przy pomiarze ciśnienia na pompach betonu lub w instalacjach usuwania opadów.

Membrana stanowiąca element separatora służy do zabezpieczenia przed powstaniem martwej przestrzeni oraz wypustek, w których gromadzące się resztki medium mogłyby zacząć butwieć, a przez to skazić całą instalację. W instalacjach sterylnych stosowanych w przemyśle farmaceutycznym, branży wodociągowej, przemyśle spożywczym itp. jest to niedopuszczalne.

Pomiędzy membraną, a urządzeniem pomiarowym występuje przestrzeń, którą wypełnia płyn transmisyjny. Dobiera się go w zależności od rodzaju medium i aplikacji w jakiej będzie pracował. Zatem w przypadku medium jakim jest produkt spożywczy płyn transmisyjny wymaga certyfikatu dopuszczającego do kontaktu z żywnością. Wynika to z ostrożności, by nie doszło do zanieczyszczenia produktu lub instalacji w momencie uszkodzenia membrany.

Jeżeli pomiar ciśnienia przebiega w warunkach wysokiej temperatury, należy zaaplikować kapilarę pomiędzy przyrządem pomiarowym, a separatorem membranowym. Ma to za zadanie obniżyć wpływ temperatury medium na działanie urządzenia pomiarowego. Należy zaznaczyć, że stosując kapilarę trzeba uprzednio określić pozycję montażową. W przeciwnym razie przy powstaniu różnicy pomiarów między membraną, a urządzeniem pomiarowym nastąpi działanie ciśnienia hydrostatycznego. Jeśli różnica poziomów jest znana, możliwa jest kalibracja przyrządu, tak by zrównoważyć efekt działania ciśnienia hydrostatycznego.

 

Do uszkodzenia membrany separatora dochodzi głównie poprzez uraz mechaniczny membrany spowodowany uderzeniem ostrym przyrządem bądź podczas czyszczenia membrany poprzez nacisk punktowy. Ryzyko awarii w trakcie pomiaru jest minimalizowane poprzez odpowiedni dobór zestawu, gdyż medium oddziałuje na całą powierzchnię membrany.

Separator membranowy tworzy wraz z przyrządem pomiarowym układ zamknięty. Pod żadnym pozorem nie wolno otwierać, demontować czy wykręcać śrub z separatora. Jeśli jednak nastąpi demontaż zestawu, należy zlecić producentowi ponowne połączenie, a także skalibrowanie układu. Wszystkie zainteresowane osoby jak i firmy zapraszamy do kontaktu z doradcami technicznymi firmy Pneumat, którzy wyjaśnią działanie i przybliżą ofertę sprzętu i osprzętu do pomiaru ciśnienia w przemyśle farmaceutycznym i nie tylko. Zachęcamy także do zakupów online przez firmowy sklep internetowy B2B, więcej na www.pneumat.com.pl

 

Autor: Dział Armatury Przemysłowej w Pneumat.

Komentarze