zapamiętaj mnie
Jesteś niezalogowany, załóż konto jeśli go nie posiadasz, lub przypomnij hasło

Informed - Internetowa Informacja Medyczna

Alternative content

Wyszukiwarka artykułów:

Odszkodowanie za błędy medyczne ? za jakie powikłania otrzymasz odszkodowania 22-10-2020

 • Błąd diagnostyczny czyli taki, gdzie została postawiona zła diagnoza, a przyczyna zaistnienia takiego błędu leży w nieprofesjonalnej analizie specjalistycznych wyników. Przykładem: nierozpoznanie nowotworu złośliwego w badaniu histopatologicznym
 • Błąd terapeutyczny, gdzie dochodzi do zaniechania lub przeprowadzenia zabiegu pomimo przeciwskazań lub zastosowaniu przestarzałej metody leczenia lub błędne dawkowanie leku, albo też pozostawienie pacjenta bez nadzoru podczas lub po operacji. Przykład: 
 • Błąd organizacyjny, gdzie osoby kierujące jednostkami medycznymi jak szpitale, prywatne gabinety podejmują nieprawidłowe decyzje. W zakresie błędu organizacyjnego mieszczą się wszelkie zaniedbania logistyczne, brak dostępu do diagnostyki i właściwego sprzętu, zaniedbania w prowadzeniu dokumentacji medycznej. 
 • Błąd techniczny  Jest to inaczej rzecz ujmując zaniedbanie i niepoprawne realizowanie decyzji lekarskich już podjętych przez personel szpitala. Przy leczeniu dochodzi wtedy do pozostawieniu ciała obcego  w ciele pacjenta lub co gorsza pomylenie tożsamości pacjentów zakwalifikowanych do operacji, albo też błędne odczytanie RTG przy operacji. Przykład: kalectwo dróg żółciowych, uszkodzenia moczowodów w operacjach ginekologicznych

Błąd medyczny – rodzaje roszczeń 

Jeżeli zawinione, nieumyślne postępowanie lekarza doprowadziło do uszkodzenia ciała pacjenta i wywołało u niego rozstrój zdrowia to poszkodowany pacjent może domagać się zadośćuczynienia i odszkodowania  za poniesioną przez niego szkodę.
 
Poszkodowany pacjent może domagać się zwrotu wszystkich wynikłych z tego powodu kosztów :
 
 •  dalszego leczenia,
 •  zwrotu kosztów zakupu leku,
 •  zwrotu kosztów za zakup sprzętu medycznego 
 •  zwrotu kosztów rehabilitacji .
W określonych przypadkach gdy  poszkodowany  utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy może on  wystąpić o rentę. 
Pacjent może również ubiegać się o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, którego celem jest kompensata i złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych doznanych przez poszkodowanego w wyniku zaistniałego błędu medycznego.
 

Błąd medyczny – niezbędna dokumentacja

Aby uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny poszkodowany musi rzetelnie i skrupulatnie gromadzić całą dokumentację medyczną, związaną  z wyrządzoną krzywdą.
 
Bardzo ważne jest zebranie z placówek medycznych wszelkiej dokumentacji związanej z leczeniem tj:
 
 1. Wyniki wszystkich wykonanych badań
 2. Raporty dotyczące  zastosowanych procedur medycznych
 3. Szczegółową dokumentację z leczenia szpitalnego, jeżeli taki wystąpił wraz z opisem wszystkich wykonanych zabiegów, operacji i reoperacji.
 4. Szczegółowe i imienne rachunki związane z kosztem leczenia,  prywatnymi wizytami lekarskimi, rehabilitacją, zakupionym sprzętem medycznym i rehabilitacyjnym, zakupionymi lekami, środkami opatrunkowymi, dojazdami do szpitala, transportem medycznym, wydatki związane ze specjalistyczną opieką osób trzecich.
Zgodnie z prawem, każda placówka medyczna zobowiązana jest do udostępnienia pełnej dokumentacji medycznej dotyczącej procesu leczenia na żądanie pacjenta. Pierwsza kopia dokumentacji medycznej powinna być wydać pacjentowi nieodpłatnie.
 

Błąd medyczny – ile masz czasu na zgłoszenia roszczenia o odszkodowanie

O zadośćuczynienie i odszkodowanie za błędy medyczne można ubiegać się do 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie oraz osobie zobowiązanej do jej naprawienia, czyli kolokwialnie rzecz ujmując od momentu, w którym dowiedział się, że jego zabieg był przeprowadzony niezgodnie z zasadami wiedzy medycznej.  Termin przedawnienia nie może przekroczyć 10 lat.
 
Jeżeli działanie lekarza stanowiło jednocześnie przestępstwo to roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem 20 lat bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o zaistnieniu błędu medycznego i osobie obowiązanej do naprawienia szkody.
 
W przypadku osób małoletnich w sprawach dotyczących błędów medycznych popełnionych wobec dzieci, zgodnie z prawem cywilnym, roszczenia nie mogą przedawnić się wcześniej niż z upływem dwóch lat od daty uzyskania przez nie pełnoletności.
 
Ponieważ sprawy dotyczące błędów medycznych lub błędów w sztuce lekarskiej są niebywale skomplikowane i wymagają specjalistycznej wiedzy najlepiej skorzystać z pomocy prawnika, który specjalizuje się w błędach medycznych.
 

Odszkodowanie za błąd medyczny – najczęstsze sprawy

Do katalogu najczęstszych spraw o odszkodowanie za błąd medyczny należą:
 
- odszkodowanie za pozostawienie ciała obecnego (np. chusty operacyjnej w brzuchu)
 
- odszkodowanie za kalectwo dróg żółciowych w laparoskopii
 
- odszkodowanie za błąd medyczny podczas porodu
 
- odszkodowanie za uszkodzenie moczowodu podczas operacji ginekologicznej
 
Katalog ten nie jest zamknięty i wiele innych tzw. powikłań może w rzeczywistości być błędem medycznym, za który pacjent powinien otrzymać odszkodowanie.

Komentarze