zapamiętaj mnie
Jesteś niezalogowany, załóż konto jeśli go nie posiadasz, lub przypomnij hasło

Informed - Internetowa Informacja Medyczna

Alternative content

Wyszukiwarka artykułów:

Czy poddawać lekarzy, pielęgniarki na kontralcie szkoleniu bhp? 14-02-2019

Zakładając, że ordynator oddziału, na którym zatrudniany jest pracownik, posiada zasób wiedzy i umiejętności zapewnia właściwą realizację programu instruktażu oraz ma aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, wówczas powinien zapewnić szkolenie zatrudnianemu lekarzowi kontraktowemu. W omawianym przypadku fakt posiadania statusu „pracownika” jest sprawą drugorzędną – najbardziej istotne są warunki środowiska pracy i poziom zagrożeń związanych z wykonywaną pracą.

 

Kontrakt to nie stosunek pracy

Standardową sytuacją jest świadczenie pracy w oparciu o stosunek pracy. Póki co, nie jest to jednak jedyna forma w jakiej praca może być wykonywana. W niektórych branżach – np. medycznej, powszechnym zjawiskiem jest zatrudnianie pracobiorców na podstawie umów cywilnoprawnych – np. kontraktów. Dotyczy to zwłaszcza lekarzy, którzy mogą być zatrudniani zarówno na podstawie umowy o pracę jak i w ramach kontraktu.

Ważne

Lekarz kontraktowy nie jest pracownikiem w rozumieniu art. 2 Kodeksu pracy. Nie jest bowiem zatrudniony w oparciu o stosunek pracy – który najczęściej ma formę umowy o pracę. Oznacza to, że w stosunku do takich osób nie mają zastosowania przepisy prawa pracy, za wyjątkiem dużej części dotyczącej technicznego bezpieczeństwa pracy.

 

Bezpieczeństwo dla każdego

Lekarz kontraktowy nie ma szeregu uprawnień pracowniczych wynikających z przepisów prawa pracy. Ma jednak prawo do bezpiecznych warunków pracy. Należy w tej kwestii odwołać się do przepisu art. 304 Kodeksu pracy, który zobowiązuje pracodawcę do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy także osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy (np. zleceniobiorcom czy osobom zatrudnionym na kontraktach w placówkach medycznych) w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Powyższa regulacja może być podstawą kierowania lekarzy kontraktowych na szkolenia bhp – przed dopuszczeniem ich do pracy.

 

Ostateczną decyzję w sprawie kierowania osób zatrudnianych na kontraktach na badania oraz na szkolenia bhp podejmuje podmiot zatrudniający, czyli placówka medyczna. Dobrą praktyką jest zawarcie stosowanych uzgodnień w umowie zawieranej z lekarzem w ramach kontraktu. Uwzględniając zakres obowiązków realizowanych przez lekarza, pielęgniarkę  oraz szereg niebezpieczeństw związanych z ich pracą – w szczególności zagrożeń biologicznych i chemicznych, w pełni zasadną praktyką będzie zapewnienie im szkoleń bhp. Warto pamiętać, że zasadność zapewnienia tych szkoleń może być zweryfikowana przez inspektora pracy. Istnieje duża szansa, iż w jego ocenie zapewnienie szkoleń lekarzowi, pielęgniarce kontraktowej będzie więcej niż zasadne.

 

Podstawa prawna:

 

 

 

 • art. 2, art. 304 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U z 2018 r. poz. 917 ze zm.).
 •  

   

   

   

  Sebastian Kryczka
  Prawnik, ekspert prawa pracy oraz kontroli jego przestrzegania

  Komentarze